helandeinreharmoni.blogg.se

Varmt Välkommen till min blogg! Jag heter Veronica och arbetar deltid som Vägledare och Healer. Jag arbetar med universums energier och änglarna vi har runt oss. I denna bloggen kommer jag att försöka förklara vad energier gör med oss. Kommer även förmedla budskap från änglarna m,m

Änglar vad är det? Finns änglar?

Publicerad 2019-10-08 17:06:27 i Helande Inre Harmoni, Änglar,

Änglar är en varelse, ett väsen om är överlägset i både styrka och förmåga gentemot mänskligheten. Enligt Mytologisk tolkning är ängeln en himmelsk ande som var ett sändebud, budbärare mellan det gudomliga och mänskligheten.

Änglar & Ärkeänglar finns i andevärlden som en andlig dimension högre än den vi befinner oss i, de består av ren energi som vibrerar.

Vi är alltid omgivna av änglar oavsett om vi tror eller inte på dessa väsen.
Det finns många sorters änglar med olika uppgifter och ansvar, enligt gammal sägen finns det 92 ärkeänglar. Dessa Ärkeänglar leder de andra änglarna i deras arbete, ärkeänglarna har även de tagit på sig olika uppdrag och arbeten. Ärkeänglarna har sin egen färg och vibration de har även egnaskaper som skiljer de åt.

Ärkeänglarna är kärleksfulla & kraftfulla budbärare som hjälper oss på alla områden i livet. De skyddar vägleder och inspirera oss. Det är viktigt att komma ihåg att de hjälper inte oss utan att vi ber om hjälp. 

Allt fler av universums änglar få nu i uppdrag att lyfta de negativa energierna som omger vår moder jord.

Lite kort om de 15 Ärkeänglarna.

 

Ärkeängel Michael

Namnet betyder: han som är Gud eller han som ser ut som Gud.

Han är ljuset ängel och är den som är lättast att få kontakt med, han är gärna din skyddsängel om du ber honom, anses att vara främst av Ärkeänglarna. Han står för beskydd, mod och självförtroende. Han är ärkeägeln som hjälper oss att släppa taget om rädslor och ger oss mod att förändra de vi önska att förändra. Han ger oss styrkan att följa vårt sanna jag. 

Han pratar ofta direkt med oss i korta meningar när vi har bett om hans beskydd så som, "byt inte fil"  han ser till att du blir fördröjd i vissa situationer för att skydda dig från ex olycka skada. 

Hans aura har färgerna mörkblå, mörklila eller guld 

Ärkeängel Michael
 

Ärkeängel Gabriel

Namnet betyder: Guds styrka

Han är budskapens ängel och står för positiva förändringar i livet. Ärkeängel Gabriel hjälper till med all kommuniskation. Han kommer oftast i drömmarna med klara och tydiga budskap och svar. 

Han hjälper dig att intution, tar fram din kraft och dina förmågor, vill att du använder dig av din fulla potential och kraft. 

Han har visat sig både som kvinnlig ängel och som manlig ängel men är oftast avbildad som en kvinnlig gestalt då han är starkt förknippad med graviditet, födslar. Han bryr sig väldig mycket om barnens välfärd. 

Hans aura är kopparfärgad. 

Ärkeängel Gabriel
 
Ärkeängel Raphael

Namnet betyder: Gud helar
 
Han är healingängel som hjälper de som arbetar med läka människans kropp, själ och sinne. Han vägeleder oss genom våra ideer, tankar, känslor, din intuition. Ärkeängel Raphael är starkt kopplat till naturens egna läkande krafter. Han ser alltid till de friska bakom de sjuka.
 
Raphael hjälper och vägleder oss att ändra vårt tankesätt och hur vi ska läka relationer till andra som har blivit dåligt. Han hjälper oss genom att uppmuntra till kommunikation och uttrycka dina sanna känslor till oss själva och andra omkring oss. Han skyddar även våra husdjur.
 
han är väldigt tydlig i sina tecken på sin närvaro, du kan se smaragdgrönt ljus för din inre syn.
 
Hans aura är grön.
 
 
Ärkeängel Raphael 
 
 
Ärkeängel Uriel
 
Namnet betyder: Guds ljus
 
Han är solens ängel som sänker ljus över våra svårigheter. Han anses vara en väldigt vis ärkeängel. Han hjälper och vägleder oss med att lösa konflikter, hjälper oss i problemlösningar när vi sitter fast i en situation där vi behöver kunna tänka klrt för att finna svaret.
 
Ärkeängel Uriel hjälper studenter i deras studier. Hans närvaro kan visa sig genom att vi får en briljant ide' och ökar vår kreativitet.
 
Han hjälper oss att höja vår andliga medvetande och öppnar vårt hjärta för att ta emot kärleken. Uriel hjälper till att hela blockeringar i solaplexusområdet som förknippas med vår självbild och vår identitet.
 
Hans aura är gul.
 
Ärkeängel Uriel
 
 
 
Ärkeängel Metatron
 
Namnet betyder: Närvaronsängel
 
Ärkeängel Metatron står för fokus, visdom och disciplin, Han är en brygga mellan de gudomliga och männskligheten. Han är även länken mellan den högsta källan och de andra ärkeänglarna.
 
Metatron är barnens beskyddare, finns alltid nära de barn som har "förmåga" och är känsliga som har kommit till vår jord som indigo barn eller kristallbarn.
 
Ärkeängel Metatron hjälper oss att strukturera, prioitera rätt. Hans mål är att hålla våra tankar fria från "skräp" så vi är redo att emot sanningar som gör att vi blir det bästa vi kan vara. Han påminner oss om allt börjar med en tanke, vi skapar vår verklighet utifrån våra tankar.
 
Ärkeängel Metatron hjäper även till att rena och balansera kroppens chakran.
 
Hans aura är violett och grön.
 
Ärkeängel Metatron
 
 
 
Ärkeängel Raziel
 
Namnet betyder: Guds hemlighet
 
Ärkeängel Raziel står för tidigare liv, han kan hela tidigare liv och lära oss mer om universums sanning. Han hjälper oss att läka jobbiga minnen och händelser som står i vägen för vår nuvarande livsuppgift.
 
Han hjäler även till att öppna upp till högre nivåer av intuition och information från universum. han har tillgång till alla hemligheter, visdom i och med detta kan man be honom om hjälp när vi inte förstår saker om oss själv eller om universum. när vi vill får tillgång till kundskap som vi behöver för att komma vidare i livet. 
 
Hans aura har alla regnbågensfärger.
 
 Ärkeängel Raziel
 
Ärkeängel Azrael
 
Namnet betyder: Guds hjälpare
 
Han är ängeln som hjälper oss med sorg och kallas ibland dödens ängel. Det finns inget mörkt eller negativt med denna betydelsen utan han är en ängel som med sitt vita ljus, ljusets tunnel.
 
Ärkeängel Azrael hjälper även de som finns kvar här på jorden i sitt sorgearbete, han är även pånyttfödelsens, hoppet och kärlekens ängel.
 
Azrael hjälper till så att vi fokusera på ljus skratt och kärlek, han ser även till amed att släppa taget om känslor som " det är synd om mig" 
 
Hans aura är gräddvit och blekt gul.
 
 Ärkeängel Azrael
 
 
Ärkeängel Haniel
 
Namnet betyder: Guds nåd
 
Ärkeängeln Haniel är månes ängel och upplevs starkast under fullmåne. Han hjälper oss att väcka och lita på våra andliga gåvor så som  intitition, klarseende, hörande, kännande och vetande.
 
Även Haniel hjälper oss att att släppa det gamla. Haniel har en mjuk kvinnlig energi och är en bra helare av brustna hjärtan och känslomässig smärta. Haniel är bra på kvinnlig problomatik och stödjer och healar kvinnor både psykiskt och fysiskt och utvecklar våra mediala gåvor.
 
Han aura är månljus blå.
 
 Ärkeängel Haniel
 
 
Ärkeängel Zadkiel
 
Namnet betyder: Guds rättfärdighet
 
Zadkiel står för förståelse, förlåtelse, generositet, medkänsla står även för mod att uttrycka vår sanning. 
 
Han hjälper oss att förlåta andra och oss själva. Zadkiel underlättar helandet från smärtsamma erfarenheter och ser till vi kan släppa våra negativa tankemönster.
 
Ärkeängel Zadkiel hjälper oss att komma ihåg saker så som bilnycklar, namn, fakta han hjälper oss att förbättra vårt minne om vi ber honom. 
 
Som jag har skrivit innan änglarna arbetar enbart när vi ber om deras hjälp.
 
Hans aura är lila och blå, mörk indigoblå.
 
 Ärkeängel Zadkiel
 
Ärkeängel Jophiel
 
Namnet betyder: Guds skönhet
 
Ärkeängel Jophiel är paradisets ängel och upplysningens ängel, hon har kvinnliga energier. Jophiel hjälper oss att se de vackra runt oss, hjälper oss att rena våra tankar och hjälper oss att tänka kärleksfulla tankar. 
 
Hon hjälper oss att stressa ner och leva här och nu. Ärkeängel Jophiel talar om för oss att vi ska ut i naturen och hämta kraft - det bästa sättet att rena oss från lägre och negativa energier.
 
Jophiel arbetar med oss för att ska ha mer positiv synvinkel på livet. Hon fyller oss med varma känslor och tacksamhet. Hon är bra på att hjälpa oss att skifta från negativitet  till positivt sinne.
 
Allt börjar med en tanke - Vi skapar vår verklighet utifrån våra tankar
 
Hennes aura är mörkrosa
 
 Ärkeängel Jophiel
 
Ärkeängel Chamuel
 
Namnet betyder: Han ser som gud
 
Chamuel är kärlekens ängel, han hjälper oss att finna inre frid - älska oss själv.
Han hjälper även till att finna nya relationer, vänner, arbete eller bort tappade förmål. Han hjälper oss att hitta de vi söker, ser till att vi ser helheten i sammanhanget.
 
Ärkeängel Chamuel är en av de kraftfulla ärkeänglarna som beskyddar vår moder jord från negativa, tunga och lägre energier. 
 
Han hjälper oss att byta känslor av rädsla mot frid, hjälper oss med att skapa förnyelse i våra liv. Chamuel är ängeln som arbetar mot förtal, hat, skvaller, förtryck och missbruk. Han hjälper oss när vi fastnar i negativa tankar om oss själva, när vi är cynisk och nervärderande.
 
Hans aura är ljusgrön eller rosa.
 
 Ärkeängel Chamuel
 
 
Ärkeängel Jeremiel
 
Namnet betyder: Guds nåd
 
Jeremiel är känd under namnet närvarons ängel. Han är den ängel som hjälper de som nyss gått över på andra sidan att se sina liv. Han kan gör detta även medans vi lever här på jorden om vi ber honom. Vi får då en mer sjupare förståelse varför vårt liv ser ut som de gör och vi har möjlighet att göra postivia förändringar. 
 
Ärkeängeln Jeremiel inspirera oss att "se" med våra inre syn och guidar oss att se oss själva och andra genom kärlekens öga. Han hjälper även till att utveckla och förstå våra spirituella visioner och klarseende samt våra drömmar.
 
Jeremiel är inte lika tydlig i sin kommunikation som andra ärkeänglar. Han kommuniserar i våra drömmar visioner symboler och mentala filmer, dvs de som spelas upp för vår inre syn.
 
Hans aura är mörk lila
 
 Ärkeängel Jeremiel
 
Ärkeängel Ariel
 
Namnet betyder: Guds lejon/lejoninnan
 
Ariel är jordens ärkeängel och är starkt förknippad med natur, djur och moder jord, hon månar extra mycket om havet sjö och vattendrag. Hon vakar även över naturväsen, älvor tomtar m,m. Ärkeängel Ariel arbetar med att se till att det finns rent vatten, hälsosam mat och andra förnödenheter.
 
Ariel uppmuntrar oss att vistas mer i vår natur och påminner oss att det är en magisk healing kraft som finns i vår fina natur.
 
Ariel står för mod, styrka och självförtroende och ses oftast med ett lejon vid sin sida. 
 
Har vi svårt att hitta vår inre styrka så hjälper Ariel oss att hitta den, men vi MÅSTE be om hjälpen. Hon hjälper oss att finna inre harmoni och balans.
 
Hennes aura är ljus rosa.
 
 Ärkeängel Ariel
 
Ärkeängel Raquel
 
Namnet betyder: Guds vän
 
Raquel är rättvisans och harmonins ängel. Han hjälper till att vägleda oss till klarhet i våra konflikter och missförstånd.
 
Raquel står för förlåtelse och fred. Han hjälper de som är förtryckta överkörda och manipulerade. 
 
Han hjälper oss att känna oss kraftfulla och respekterade.
 
Hans aura är ljusblå.
 
 Ärkeängel Raquel
 
 
Ärkeängel Sandalphon
 
Namnet betyder: Broder - är tvillingbror med Metatron
 
Han är musiken och bönens ängel, hans främsta arbete är att förmedla våra böner till universum. Alla våra böner är lika värda även den lilla bönen. Han använder musiken för att skapa  harmoni. 
 
Han anses vara den längsta av alla änglar och är Metatron tvillingsjäl med samma kraft. Han hjälper oss att hålla balans mellan vit och svart, ljus och mörkt, himmel och jord. Medans Metatron vägleder oss till upplysning håller Sandalphon oss förankrad i moder jord.
 
Han hjälper oss att leva i vår sanning och integritet. 
Sandalphons svar på dina frågor kommer oftast i ord och musik som vi hör inom oss. Vi måste vara extra uppmärksam när vi har frågat honom på svaret för då Sandalphon inte är den mest högljudda av änglarna.
 
Hans aura är turkos
 
 Ärkeängel Sandalphon
 
 
Änglar finns runt oss be dom att hjälpa dig!!
 
 
Ljus och kärlek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Om

Min profilbild

Veronica

Varmt Välkommen till min blogg! Mitt namn är Veronica och har förstått att jag kan hjälpa mina medmänniskor med de energier som omger oss alla. Det har tagit sin tid att inse detta, jag kom i kontakt med de andliga energierna i början av 90-talet då jag hade en vän som redan hade insett sin gåva. Hon såg min rädsla men även min nyfikenhet. Det va inte förrän för ett par år sedan som jag började att arbeta med det andliga då jag själv genom gick en livskris.

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela